Lokalne vijesti svakog dana osim nedjelje u 11:00, 14:00 i 18:00 sati *** On Air : MR. PRESIDENT - I Give You My Heart